Notice

Search Notice

Admission Open from 1st Merit list for 2077 Batch

Posted on March 01, 2021

 

स्नातक तह बि. ई.  प्रथम भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको बारे 

त्रि. वि., ई. अ. सं. केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा बोर्डव्दारा शैक्षिक सत्र २०७७ का लागि लिइएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई यस कलेजमा बि. ई. कार्यक्रममा भर्ना भई अध्ययन गर्न चाहने आवेदकहरुको योग्यताक्रम र ई. अ. सं. केन्द्रिय भर्ना बोर्ड २०७७ को निर्देशिका बमोजिम भर्नाका लागि प्रथम सूची प्रकाशित गरिएको छ । 
भर्ना कार्यक्रम 
१. प्रथम सूची उपर दावी विरोध:  २०७७।११।१७ गते बिहान ११ बजे देखि २ बजे सम्म
२. प्रथम सूची बाट भर्ना अवधी:  २०७७।११।१८ गते देखि २३ गते अपरान्ह ३ बजे सम्म 

First Merit List for Admission in acem 
Bachelor in Civil Engineering
Bachelor in Computer Engineering
Bachelor in Electronics, Communication and Information Engineering
Bachelor in Electrical Engineering

For more information please download: notice first list.pdf